Széchenyi 2020

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00006
Kedvezményezett neve: Kemenessömjén Község Önkormányzata
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Szerződött támogatás összege: 129 718 397 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.31.

A projekt Kemenessömjén Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (József Attila utca, valamint övárok építése a külterületről érkező csapadékvíz összegyűjtésére).
Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Specifikus célok:
• A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével
• A vizek helyben tartásának elősegítése

Általános fejlesztési igény:
A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával és bővítésével kell összegyűjteni és elvezetni, lehetőség szerint a befogadó vízfolyásig.

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:
Kemenessömjén területén a József Attila utcai csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, a hiányzó szakaszok kialakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Ezen túlmenően övárok építésével a külterületről érkező jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, átvezetése a Berzsenyi Dániel utca alatt, majd a József Attila utcán keresztül a befogadóig vezetése.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.


Beruházás előtti állapot:

Képek:

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.0 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu