Széchenyi 2020

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00013
Kedvezményezett neve: Kemenessömjén Község Önkormányzata
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Szerződött támogatás összege: 70 089 299 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023.09.15.

A projekt Kemenessömjén Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozta a település azon részén, ahol legsürgetőbb volt a beavatkozás (Berzsenyi Dániel utca).
A projekt stratégiai célja a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése volt az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Átfogó cél:
Kemenessömjén Községben a Berzsenyi D. utca egy szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, a csapadékvíz ellenőrzött és kontrollálható keretek között történő levezetése.

Specifikus célok:
• Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Berzsenyi D. utca egy szakaszán
• A A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
• Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől


Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:
Kemenessömjén községben a Berzsenyi D. utca egy szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem volt megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudta volna. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentette, és ezzel biztosítani lehetett a mederszelvény állékonyságát. A projektben betervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javította a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.


Kivitelezési szerződés aláírása 2022. május 25.:
A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. május 25-én a legalacsonyabb ajánlati árat adó TIA 2002 Kft.-vel (9600 Sárvár, Sótonyi út 13., Adószám: 12936027-2-18) aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. szeptember 15-én zárult. és 2022. 10. 03.-án vonult fel a munkaterületre a kivitelező. A kivitelezés ezek után megkezdődött.

2023. március 7.:
A kivitelezési tevékenység 50%-os készültséget ért el, melyet a műszaki ellenőr igazolt le.

A munkaterület átadási eljárás lezárulta utána a kivitelezési munkálatok 2022. őszén megkezdődtek, a téli időszakban a közút melletti munkavégzésre azonban nem volt lehetőség, így tavasszal indult el a kivitelezés nagyobb erőkkel.

Az elvégzett munkák:
A Vállalkozó 2022. évben a geodéziai kitűzési és a meglévő közművek feltárása munkákat végezte. A hálózatépítési munkálatok 2023. 03. 01.-én az Á-3 jelű árok területén a kezdődtek meg a földmunkák és a meglévő műtárgyak elbontásával. A munkaárok kiemelésével és árokszelvények kialakításával párhuzamosan megindult a kapubejárók csőátereszeinek és az azokat lezáró homlokfalak beépítése. A teljes szakasz területén elkészültek a kapubejárók, így a Vállalkozó kivitelezés alá vette az Á-4 jelű árok területén is a közműfeltárásokat, majd a földmunkát. A földmunkák előrehaladásával itt is megindult a kapubejárók építése. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az Á-3 jelű árok területén a mederelemek beépítése és a rézsű visszatöltése. Az Á-4 jelű árok területén folytatódtak a kapubejárók építési munkái és ezzel párhuzamosan az Á-3 jelű árok területén a mederelemek beépítése és a rézsű visszatöltése.

Képek

Fényképek a munkákról:


2023. április 3.
A kivitelezési tevékenység 100%-os készültséget ért el, melyet a műszaki ellenőr igazolt le.
Ehhez a fényképes dokumentáció is feltöltésre került.

Az elvégzett munkák:
Az Á-4 jelű árok területén befejeződtek a kapubejárók építési munkái és az Á-3 jelű árok területén a mederelemek beépítése és a rézsű visszatöltése. Az Á-4 jelű árok területén folytatódott a mederelemek beépítése és a rézsű visszatöltése.
Á-4 szakaszon kapubejárók helyreállítása, egy rétegben, átlag 10 cm vastagságban, zúzottkőből (nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50), és kapubejárók helyreállítása betonozással. Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, rézsű képzés. Á-3 és Á-4 szakaszon kapubejárók helyreállítása, egy rétegben, átlag 10 cm vastagságban, zúzottkőből (nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50), és kapubejárók betonburkolatának helyreállítása. Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. Tömörítés gépi erővel, tömörségi fok: 95%, vezeték felett és mellett 85%. Simító hengerlés a földmű és padka felületén.

Kivitelező az építési munkálatokat 2023. március 22-ével készre jelentette. Műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás megkezdését 2023. március 30-ra tűzte ki, mely 2023. április 3-án sikeresen le is zárult.

A kivitelezés készültség foka 2023. április 3. állapot szerint: 100 %, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.

Fényképek a munkáról:

A szemléletformálási tevékenység is megvalósult, melynek fotódokumentációja és tájékoztató anyagai a csatolt fájlok között megtekinthetőek.

Beszámoló_rajzpalyazat_Kemenessömjén.pdf
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ_rajzpályázat.pdf
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ_szemlélet_gyerke_programok.pdf
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ_szemlélet_Ksömjén.pdf
Lakossagi_tajekoztato_anyag_Ksomjen_2_utem.pdf
ppt_2020_kedv_ERFA_hu_ELOADAS_Ksomjne_II_utem_jav.pdf
Sajtokozlemeny_ERFA_Kemenessomjen_csapadek_II_utem_04.pdf


Beruházás előtti állapot:Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
II. ütem
Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.1 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu