Ebösszeírás

Tisztelt Eb-tartók!Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§(1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2024. évi eb-összeírás céljából kérem a Kemenessömjén közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2024. június 30. napjáig a Kemenessömjéni Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek.


Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb-összeírását követően is kötelesek az adatokban elkövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. A Változás bejelentő adatlap Kemenessömjén honlapjáról letölthető vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalánál beszerezhető. A határidő lejártát követően helyszíni ellenőrzésre kerül sor.
Együttműködését köszönjük!


Kemenessömjén Község Önkormányzata

Teljes dokumentum és leírás letöltése


2024.06.03.  10:02:37


Vissza a Hírekhez

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
II. ütem
Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.1 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu